Wie en waarom?

Mijn wens is dat meer gewerkt kan gaan worden op basis van vertrouwen. De dialoog, waarin je echt naar elkaar luistert, op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaar, zie ik als een middel om dat te bereiken. Wat zou het mooi zijn als nog meer mensen voorbij hun eigen oordeel kunnen luisteren naar een ander en er een veilige omgeving wordt gecreëerd waarin iedereen zich gehoord voelt. In mijn beleving ontstaat er dan meer vertrouwen, zowel in jezelf als in de ander, en verbinding waarbij ook nog beter samengewerkt kan worden. Aan zo’n wereld wil ik graag mijn steentje bijdragen door het faciliteren van goede gesprekken, open, nieuwsgierig en stellen van de juiste vragen, zonder oordeel.

Wat wordt er aangeboden?

De dialoog, het goede gesprek voeren kan zowel in grote groepen als 1-op-1, alsook in allerlei tussenvormen. Ik creëer een veilige en vertrouwde sfeer waarbij ik de gesprekken faciliteer maar ook een luisterend oor bied (offline en online). Het is eigenlijk altijd maatwerk. Om een voorbeeld te geven; wanneer je een verandering wilt realiseren (groot of klein) of nieuw beleid wilt doorvoeren, is het belangrijk een vertrouwde sfeer te creëren waarin mensen zich betrokken en gehoord voelen, zodat je weet welke interventies wanneer ingezet kunnen worden en de verandering effectief doorgevoerd kan worden. Dit proces kan ik begeleiden. Ik help bij bevorderen van het goede gesprek in zowel 1-op-1 situaties als bij groepen, zoals tussen leidinggevende en medewerker of tussen een ondernemingsraad en de directie of in (bijna) conflictsituaties.

Wat zijn de kosten en de effecten?

Wanneer mensen zich betrokken en gehoord voelen, creëer je meer vertrouwen en rust, heb je minder regels en procedures nodig en is er meer draagvlak voor besluiten. Omdat dit altijd maatwerk is, worden de kosten dan ook altijd in goed overleg afgestemd.

Aanvragen

Andere Diensten

Aanmelden

Zoek jij naar een manier om je diensten gemakkelijk en efficiënt aan te bieden? Sluit je dan gratis aan bij Streekdiensten!

Back to top of page